Ile zarabia lekarz endokrynolog w Polsce?

Wynagrodzenia lekarzy endokrynologów rozpoczynają się od 4 000 zł. Średnie wynagrodzenie endokrynologa wynosi 6 300 zł. Endokrynologia jest deficytową specjalnością, lekarze mogą negocjować indywidualne warunki zatrudnienia z dyrektorami szpitali, wówczas wynagrodzenia sięgają nawet 30 000 zł.

Czym zajmuje się endokrynolog?

Endokrynologia to nauka zajmująca się gruczołami wydzielania wewnętrznego, czyli tymi, które produkują hormony. Hormony to substancje wydzielane do krwiobiegu, oddziałujące na odległe tkanki oraz narządy. Obszarem pracy lekarza endokrynologa są choroby gruczołów: przysadki, tarczycy, przytarczyce, nadnerczy, trzustki, gonad. W związku z wydłużaniem się długości życia ludzkiego pojawił się problem niedoboru hormonów pojawiający się wraz ze starzeniem organizmu. Lekarze endokrynolodzy zajmują się uzupełnianiem niedoborów hormonalnych u kobiet po okresie menopauzy oraz u mężczyzn z zespołem niedoboru androgenów. Zakres wiedzy specjalisty endokrynologa jest bardzo szeroki. Musi posiadać wiedzę z zakresu epidemiologii, etiologii, patogenezy, historii naturalnej choroby, profilaktyki, symptomatologii, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz leczenia chorób układu wydzielania wewnętrznego, a także miażdżycy tętnic, otyłości, rozrostów nowotworowych i nienowotworowych gruczołów wydzielania wewnętrznego lub hormonów hormonozależnych innych narządów oraz zaburzeń gęstości mineralnej kości. Ponadto lekarz musi posiadać gruntowną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biochemii, embrilogii, histologii, patofizjologii i patomorfologii gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz znajomości podstaw biologii molekularnej.

Jak zostać lekarzem endokrynologiem

Specjalizację w endokrynologii mogą rozpocząć lekarze posiadający specjalizację II stopnia w chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych, medycynie ogólnej, pediatrii lub położnictwie i ginekologii, uzyskaną na podstawie poprzednich przepisów lub lekarze posiadający specjalizację w chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych pediatrii lub położnictwie i ginekologii, uzyskany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społeczne z dnia 25.03.1999 r. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja ds. specjalizacji w endokrynologii. Komisja ocenia wnioski pod względem formalnym i ustala listę lekarzy, którzy uzyskają zgodę na rozpoczęcie specjalizacji.

W trakcie trwania specjalizacji lekarz odbywa następujące kursy:

  • kurs wprowadzający, trwający 1 tydzień,
  • kursy obowiązkowe, co najmniej jeden kurs doskonalący w każdym roku trwania studiów specjalizacyjnych,
  • kurs atestacyjny, trwający 4 tygodnie, obowiązkowy dla wszystkich lekarzy odbywających specjalizację w endokrynologii, z wyjątkiem lekarzy, którzy odbywają specjalizację w trybie zatrudnienia etatowego w klinice endokrynologicznej.

Specjalizujący się w endokrynologii, obowiązkowo odbywają również staże kierunkowe, rodzaj staży zależny jest od dotychczasowej specjalizacji lekarza. Lekarz posiadający specjalizację II stopnia odbywa staże trwające łącznie 30 miesięcy. W trakcie studiów specjalizacyjnych lekarz zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w leczeniu chorych z ostrymi i przewlekłymi chorobami endokrynologicznymi, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. Ważnym elementem kształcenia są obchody lekarskie, odprawy, zebrania kliniczne i posiedzenia wielodyscyplinarne z udziałem lekarzy innych specjalności. W trakcie kształcenia następuje stopniowy rozwój odpowiedzialności klinicznej lekarza, aż do samodzielnego prowadzenia przez niego diagnostyki i leczenia chorych. W trakcie specjalizacji lekarz ma obowiązek wykonać 170 zabiegów medycznych w zakresie badań ultrasonograficznych oraz biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych. W czasie odbywania specjalizacji z endokrynologii nie obowiązują dyżury lekarskie. Metodą oceny wiedzy i umiejętności praktycznych są kolokwia zaliczane przez kierownika specjalizacji.

Endokrynolog – własna firma

Długi czas oczekiwania na wizytę w państwowych placówkach opieki zdrowotnej skłania pacjentów do korzystania z usług sektora prywatnego. Endokrynolog może pracować w szpitalu, państwowej lub prywatnej przychodni specjalistycznej, lub może otworzyć własną praktykę. Najwięcej lekarzy specjalistów, takich jak endokrynolog, poszukiwanych jest w dużych miastach.

W celu otworzenia prywatnej praktyki specjalistycznej niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz prawa do wykonywania zawodu lekarza na ternie Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal przeznaczony na gabinet musi być wyposażony w niezbędny sprzęt oraz posiadać pozytywną opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Lekarz specjalista musi posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, do którego nie wlicza się staż, a także być członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej. Spełnienie tych wszystkich wymagań uprawnia do otworzenia własnej praktyki lekarskiej. Ostatnim etapem w drodze do własnej firmy jest założenie działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

[Głosów:28    Średnia:2.6/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here