Kim jest nierezydent

Polskie prawo dopuszcza posiadanie przez podatnika statusu rezydenta oraz nierezydenta. Status rezydencji podatkowej jest uzależniony od tego, czy miejsce zamieszkania podatnika znajduje się na terenie Polski, czy nie.

Pod pojęciem nierezydenta kryje się osoba nieposiadająca miejsca zamieszkania na terenie Polski, czyli na co dzień mieszkająca poza granicami kraju. To osoba prawna posiadająca siedzibę za granicą. Za nierezydenta można uznać obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, podmioty zagraniczne posiadające zdolność do zaciągania i nabywania praw we własnym imieniu. Należy wiedzieć, że w przypadku nierezydenta opodatkowaniu na terenie Polski podlegają jedynie te dochody, które zostały osiągnięte na jej terytorium. Oznacza to, że nierezydent podlega jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Nierezydent zobowiązany jest do odprowadzania podatku od dochodów uzyskanych z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Polski, działalności wykonywanej osobiście, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, czy też działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nierezydent składający zeznania podatkowe na terenie Polski ma prawo do skorzystania z ulg oraz odliczeń mających przełożenie na zmniejszenie zobowiązania podatkowego. Nierezydent ma możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ulgi podatkowe przysługują również cudzoziemcom. Zasady ich przyznawania są dokładnie takie same, jak w przypadku obywateli Polski. Nie muszą oni też posiadać polskiej rezydencji, aby móc ubiegać się o ulgi podatkowe.

Na pierwszy rzut oka problemem w przypadku nierezydenta stanowi przyporządkowanie go do jakiegoś Urzędu Skarbowego. Właściwość miejscową organów podatkowych dla takiej osoby ustala się wedle kilku kryteriów. Jednym z nich jest na przykład miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika, pod warunkiem jednak, że pobór podatku odbywa się za pośrednictwem płatnika. Miejsce pobytu pośrednika może być takim kryterium w momencie, gdy pobór następuje bez pośrednictwa płatnika.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here