Jak wygląda akt notarialny?

Akt notarialny to formalny dokument, który może być sporządzony jedynie przez notariusza lub asesora notarialnego. Akt notarialny ma na celu potwierdzenie czynności prawnych i wystawia się go, jeżeli tego wymaga prawo lub tak ustaliły obie strony. Oznacza to, że praktycznie każda umowa może być zawarta za pomocą aktu notarialnego np. sprzedaż domu bądź mieszkania. Jeżeli sporządziliśmy akt notarialny, to w przypadku zerwania umowy możemy dochodzić swoich praw drogą sądowniczą. W prawie polski zostało ustanowione, że akty prawne muszą być używane w następujących przypadkach: sprzedaży nieruchomości, przenoszenia użytkowania wieczystego, podziału spadku, zbycia własnościowego prawa do lokalu. Kolejnym dokumentem, który musi być sporządzony wyłącznie przez notariusza i musi mieć formę aktu notarialnego jest intercyza.

Co powinien zawierać akt notarialny?

Elementy, jakie powinien zawierać każdy akt notarialny, zostały określone w art. 92 §1 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. Przede wszystkim wymagana jest komparycja, czyli rodzaj nagłówka, który powinien zawierać: datę dokonania czynności prawnej, miejsce jej dokonania, imię i nazwisko notariusza sporządzającego akt. Musi być także informacja o danych stron, które zawierają niniejszym dokumentem umowę (są to ich imiona i nazwiska, imiona i nazwiska rodziców, miejsce zamieszkania). Tożsamość jest potwierdzana dowodami osobistymi. Bez tych elementów akt notarialny jest nieważny.

Czytaj również: Dlaczego dostałem wypis, a nie oryginał aktu notarialnego?

Oprócz komparycji potrzebne są oświadczenia stron, pouczenia (konsekwencje złamania umowy). Podaje się także cenę sporządzenia aktu notarialnego oraz pobranych podatków z tytułu dokonania czynności prawnej. Ważne jest także zamieszczenie formuły o tym, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany. Oczywiście nie można też zapominać o podpisach, bez których akt notarialny nie ma żadnej wartości prawnej. Notariusz musi też pamiętać, że w przypadku błędów, to on ponosi odpowiedzialność.

Wypisy aktów notarialnych

Akt notarialny może być także sporządzony przez polskiego konsula, ale tylko pod warunkiem otrzymania od ministra sprawiedliwości pisemnego upoważnienia. W przeciwnym razie akt notarialny nie nabiera mocy prawnej.

Jeżeli sporządzony akt notarialny ma więcej niż jedną stronę, to muszą one być ponumerowane, parafowane i połączone ze sobą.

Wypisy aktów notarialnych

W momencie podpisywania aktu notarialnego strony otrzymują wypisy, za które trzeba dodatkowo zapłacić. Jeżeli wypis aktu notarialnego zaginie, można się zwrócić do notariusza o wydanie kolejnych odpisów. Nie można tego jednak zrobić w dowolnej kancelarii notarialnej. Wypisy aktów muszą bowiem być wydane w tej samej kancelarii, w której był sporządzony właściwy akt notarialny. Taki wypis może być wydany tylko stronie, bądź osobie, która jest spadkobiercą. Za taki kolejny wypis także trzeba zapłacić, a cena jest powiększona o podatek VAT.

Więcej na portalnotariusza.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here